Locuri : Teatre

TEATRUL STUDIO

Teatrul Studio este o instituţie publicã de spectacole aflatã în subordinea Universitãţii de Artã Teatralã din Târgu-Mureş. Obiectivul principal îl constituie promovarea, în arealul local şi regional a produsului acestei şcoli teatrale: absolvenţii claselor de actorie, regie, teatrologie şi pedagogie muzicalã.
De la inaugurarea sa, din octombrie 1962, Teatrul Studio a devenit, în timp, un nucleu de polarizare şi atracţie nu doar pentru studenţii şi cadrele didactice ale universitãţii, ci şi pentru publicul târgumureşean, consacrându-şi pe parcursul anilor virtuţile unui veritabil teatru profesionist.
În cei 45 de ani de existenţã, Teatrul Studio o reuşit sã reprezinte importante texte din dramaturgia naţionalã şi universalã. Dupã 1976, de la reorganizarea secţiei române a Universitãţii, repertoriul acesteia, cu trei sau patru premiere pe stagiune, a cuprins atât autori consacraţi ca I.L.Caragiale, A.P.Cehov, V.Alecsandri, A.Strindberg, Mircea Stefãnescu, Bertolt Brecht, H.Ibsen, W.Shakespeare, Moliere, Marin Sorescu, Mihail Sebastian, Eugen Ionesco, C.Goldoni, dar şi nume în devenire: Andreea Vãlean,