De Citit : Editoriale

Puți, nu puți, electricitatea trece!

| 19 august

S-a inventat tatuajul care produce electricitate folosind transpiraie uman[. Parc[ aud ordinul: “Tatuai, v[ ordon, puii spornic”! Sau mai bine, “`mpuii intens”! Iat[ cum marcajele pe care fiinele umane evoluate tehnologic din secolul XXI §i le aplic[ pe trup §i `ncep s[ produc[. Util[ sau nu, electricitatea transpirat[ trebuie colectat[ de cineva §i apoi scoas[ la produs pe pia[. Sunt curios ce corporaie se va `ncumeta s[ factureze mirosuri grele. A§tept §i ceva ONG-uri active care s[ iniieze campanii de salvare. Pe de o parte a transpiraiei, pe de alta a tatuajelor. Transpiraia nu poate fi dat[ pe m]na oric[rei corporaii s[lbatice. Iat[ c[ se face dreptate. Subsoara nu mai poate fi acuzat[ c[ omoar[ vagoane `ntregi de metrou sau autobuze f[r[ aer condiionat, condiia e doar s[ fie tatuat[. Practic moda tatuajelor e pe valuri de ciclon. De la vedete la p]rn[ia§i, de la maneli§tii neamului p]n[ la intelectualele de centur[, toate tatuajele reprezent]nd motive tribale, asiatice, trandafira§i, dragona§i, flutura§i vor produce cureni transpirai. Izurile vor lumina feeric Pantelimonul. Mae§trii tatuatori vor fi noii b[iei de§tepi din energie. {§tia, cercet[torii adic[, zic c[ energia astfel dob]ndit[ poate fi utilizat[ la alimentarea telefoanelor mobile. Deci asta era tati, orice p]r, pardon, iz, trebuie legat de telefonul de§tept. ~n cur]nd fiina evoluat[ `n draci a secolului XXI va fi supusa total[, va fi extensia mobilului, accesoriul domniei sale. Poate o fi bine, oricum toat[ lumea d[ la degete pe display. De la at]ta navigat pe reelele sociale cine s[ mai fac[ treab[. O s[ se apuce mobilul de prestat activit[i. Acum s[ revenim la tatuajele transpirate, v[ dai seama dac[ astea produc electricitate, ce se poate face `ns[ cu cipurile. Acolo s[ vezi energie. Cipurile implantate `n cele mai intime zone vor remodela viitorul planetei. ~n bine, desigur, m[ bandiilor! Acum zic s[-mi iau la revedere §i s[ ies din articolul [sta, nu de altceva dar situaia a `nceput s[ put[ r[u §i mi-e team[ de-o electrocutare.