De Citit : Știri

REGULAMENT OFICIAL CONCURS “BUNA. CE FACI?”

| 16 februarie

Organizator: S.C. Mediamov S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Str. Buzesti Nr. 61, sector 1, tel/fax: 316.06.22/24, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/11593/2009, cod de inregistrare fiscala in scopuri de TVA RO 26301759, cont bancar IBAN nr. RO36BRDE450SV96029344500 deschis la BRD-GSG-SMCC, legal reprezentata de Alexandru Sandulescu – Administrator, denumita in continuare "Organizator".
Participantii la concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare "Regulament "). Regulamentul este intocmit si va fi facut public prin vizitarea site-ului www.24fun.ro. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau a schimba prezentul Regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari pe www.24fun.ro.
Durata concursului: Concursul va fi lansat la data de 15 februarie 2011 si va dura pana la data de 1 martie 2011, ora 12:00. Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toti participantii.
Reguli si conditii de inscriere: Participantul la acest concurs va trebui sa fie membru al comunitatii www.24fun.ro.
Daca nu are cont pe www.24fun.ro, va trebui sa intre in pagina de inregistrare http://www.24fun.ro/register.php si sa completeze formularul de inscriere ca membru.
Validitate: Participarea este valida doar daca participantul este membru al comunitatii www.24fun.ro si scrie pe tema concursului printr-un comentariu la articolul concursului.
Participantii pot posta mai multe comentarii la articol.
Vor fi considerate castigatoare cele mai creative si originale 3 comentarii.
Castigatorii vor fi desemnati de un juriu de specialitate.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu posta review-urile primite care nu corespund temei de concurs sau nu corespund editorial.
Mecanism: Participantul la concurs trebuie sa se inregistreze ca membru al comunitatii www.24fun.ro (daca nu are cont pe www.24fun.ro, va trebui sa intre in pagina de inregistrare http://www.24fun.ro/register.php si sa completeze formularul de inscriere ca membru). El trebuie sa scrie pe tema concursului printr-un comentariu la articolul concursului.
Vor fi desemnati castigatori participantii care participa la concurs cu cele mai creative si originale postari.
Premiul aferent concursului: 3 invitatii duble la premiera filmului “Buna. Ce faci?”
Castigatorii vor intra in posesia premiului in baza actului de identitate.
Nu este posibila inlocuirea premiilor oferite cu alte beneficii.
Castigatorii isi pot ridica premiul din momentul contactarii acestora de catre Organizator.
In cazul in care castigatorul este minor, el va intra in posesia premiului pe baza semnaturii unuia dintre parinti.
Desfasurarea concursului
Concursul se desfasoara in perioada 15 februarie – 1 martie 2011, cu desemnarea castigatorului pe data de 1 martie 2011, la ora 13:00.
Premiul concursului: 3 invitatii duble la premiera filmului “Buna. Ce faci?”
Numele castigatorilor vor fi publicate pe site-ul www.24fun.ro.
Se va alege cate un castigator de rezerva (in functie de calitatea comentariului) la fiecare desemnare a castigatorilor, insa numele lor nu vor fi publicate pe site-ul www.24fun.ro. Astfel, daca un castigator nu poate fi contactat intr-un interval de 14 zile de la anuntarea lui, Organizatorul va contacta castigatorul de rezerva.
Responsabilitate: Prin participarea la concurs, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si eventualilor castigatori.
Taxe: Organizatorului concursului nu ii revine plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii financiare legate de premiu, cu exceptia impozitului pe veniturile obtinute din campania publicitara de catre castigatori, impozit pe care organizatorul e obligat sa-l plateasca prin retinere la sursa, conform legii. Asadar, organizatorul concursului se obliga sa retina si sa vireze impozitul pentru veniturile obtinute de catre castigator, potrivit prevederilor Codului Fiscal al Romaniei, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.
Drept de participare: concursul este deschis tuturor persoanelor fizice care au domiciliul / resedinta in Romania, cu exceptia angajatilor Mediamov SRL, a sotilor si rudelor de gradul I ale acestora, precum si cu exceptia distribuitorilor de presă autorizati si firmelor partenere in organizarea acestui concurs.
Alte prevederi: Prin participarea la acest concurs, participantii sunt de acord ca datele lor de identitate (nume, prenume, adresa, numar telefon) sa intre in baza de date a organizatorului, acestea putand fi folosite pentru desemnarea castigatorului si in activitatile de marketing ale organizatorului. Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal ale participantilor la prezentul concurs, in scopul acestui concurs, in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
Datele cu caracter personal nu vor putea fi transmise in strainatate. Datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, in baza careia acestia au urmatoarele drepturi:
• de a obtine, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care il privesc sunt prelucrate de catre S.C. Mediamov S.R.L;

• dreptul de a solicita rectificarea, actualizarea, blocarea, stergerea datelor cu caracter personal sau transformarea acestora in date anonime in situatia in care prelucrarea nu este conformă Legii. nr. 677/2001;

• dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situaţia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul prelucrarii, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata prelucrarea nu va mai viza datele in cauza.

• dreptul de a se adresa justitiei in situatia in care a suferit un prejudiciu in urma prelucrarii datelor sale cu caracter personal;

• dreptul de a inainta plangere catre autoritatea de supraveghere in situatia in care considera ca datele sale nu au fost prelucrate conform legii. Pentru situatiile prevazute la lit.a), lit. b), lit.c) şi lit. d) participantul va inainta o cerere scrisa, datata si semnata catre S.C. Mediamov S.R.L (inclusiv e-mail). In cerere va preciza daca doreste ca informatiile / masurile luate sa-i fie comunicate la o anumita adresa (chiar si e-mail) sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure predarea numai personal. S.C. Mediamov S.R.L va comunica informatiile / masurile luate în termen de 15 zile de la data primirii cererii.
Participarea la concurs presupune acceptarea implicita a prevederilor prezentului Regulament de Concurs.
Regulamentul concursului este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant la adresa de corespondenta a Organizatorului: Bdul. Regina Elisabeta, nr 7-9, etaj 3, sector 2, Bucuresti, in fiecare zi lucratoare intre orele 10-18. Detalii se pot obtine trimitand un e-mail la [email protected], precum si pe site-ul www.24fun.ro.
Litigii: Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
Eventualele sesizari legate de desfasurarea concursului vor fi facute pe adresa organizatorului: Bdul. Regina Elisabeta, nr 7-9, etaj 3, sector 2, Bucuresti, pana la data de 28 februarie 2011. Sesizarile ulterioare nu vor mai fi luate in considerare.
S.C. MEDIAMOV S.R.L.
prin Administrator,
Alexandru Sandulescu