De Citit : Știri

PETITIE: Acces Egal in Spatiul Public Persoanele cu dizabilitati lupta pentru dreptul la viata activa

| 03 noiembrie

Semnează petiția pe www.orasulestitu.ro
Semnatarii prezentului document solicită măsuri urgente de accesibilizare a Municipiului București.
Considerăm că accesibilizarea orașului nu este o opțiune, este o obligație!
Spațiul urban trebuie să fie accesibil tuturor persoanelor, inclusiv persoanelor cu dizabilități care au nevoie de acces la școală, la muncă, la spectacole sau la vot!
România a ratificat în Parlament, prin Legea 221/2010, Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, devenind astfel Stat Parte cu obligații, asumându-și conștient și responsabil, ”să asigure şi să promoveze exercitarea deplină a tuturor drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului pentru toate persoanele cu dizabilităţi, fără nici un fel de discriminare pe criterii de dizabilitate”.
Cu toate acestea, până la acest moment, nu a fost desemnată o instituție publică cu atribuții în implementarea Convenției, nu există un Mecanism de implementare sau un plan aferent, nu au fost stabilite punctele focale şi atribuţiile lor, nu a fost stabilit mecanismul de monitorizare a implementării Convenției, ceea ce, în fapt, anulează declarația de intenție asumată la nivel național.
Starea actuală pune România în situația de a NU putea să raspundă nici măcar la prima dintre obligațiile statelor semnatare, și anume aceea de a prezenta un raport adevărat, bazat pe date reale, la patru ani de la ratificare.
Atragem atenția că orice amânare de implementare a Convenției reprezintă încălcarea drepturilor fundamentale ale omului și, în special, pentru cele mai vulnerabile dintre ele, persoanele cu dizabilități!
Primul drept încălcat este dreptul de a fi cetățean, membru al comunității, egal în drepturi și obligații cu ceilalți. Lipsa accesibilizării unitare și continue a spațiului public, cu respectarea normativelor tehnice în vigoare, zădărnicește orice efort de a face prezente sau vizibile persoanele cu dizabilități în viața cetății.
În opinia noastră, acest document reprezintă semnalul că Romania trebuie să ia un set minim de măsuri pentru ca accesibilitatea să devină o realitate, pentru ca persoanele cu dizabilități să nu mai întâmpine limitări de activitate și restricții de participare ci, dimpotrivă, societatea să poată beneficia de potențialul, talentele și dăruirea lor.
La nivelul Bucureștiului ne dorim un Plan Integrat de Accesibilizare al orașului.
Necesitatea unui plan de măsuri rezidă în cel putin motivațiile legate de dezvoltarea rolului de cetatean activ, platitor de taxe si impozite, al persoanei cu dizabilitati:
Nu este posibilă integrarea pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități care pot și doresc să muncească fără accesibilizarea spațiului public urban. Sunt necesare crearea unor condiții astfel încât să fie posibilă deplasarea în condiții decente și de siguranță a persoanelor nevăzătoare, persoanelor în fotolii rulante și persoanelor cu deficiențe de auz.
Nu este posibilă integrarea în muncă a persoanelor cu dizabilități care pot și doresc să muncească fără adaptarea eficientă a mijloacelor de transport în comun si fără existența unor forme alternative/suplimentare de transport specializat.
3. Orice fel de calificare/recalificare/certificare de competență a unei persoane cu dizabilități este lipsită de substanță si nu se justifică din punct de vedere al investițiilor financiare sau umane atât timp cât nu există posibilitatea ca acele persoane să se poată deplasa la și de la locul de muncă.
SOLICITĂM măsuri imediate privind Accesibilitatea și PROPUNEM ca actiuni imediate:
1. Din punct de vedere al accesibilizării mediului fizic:
Transportul în comun

Accesibilizarea staţiilor de transport în comun în vederea folosirii acestora de către persoane aflate în scaun rulant, precum și a persoanelor cu mobilitate redusă;
Crearea unor rute semnalizate prin marcaj tactil contrastant către staţiile de transport în comun, în vederea folosirii acestora de către persoanele cu deficienţe de vedere;
Condiţionarea eliberării autorizaţiei de funcţionare către companiile de taxi de punerea la dispoziţie a unui număr de cel puţin 10% autoturisme adaptate;
Sancţionarea contravenţională a companiilor de taxi care refuză să transporte persoane însoţite de câine ghid;
Instruirea șoferilor mijloacelor de transport în comun cu privire la măsurile de siguranță suplimentare la urcarea unei persoane cu dizabilități sau persoană cu mobilitate redusă în mijlocul de transport (asigurarea că persoana se află în siguranță anterior pornirii de pe loc, asigurarea unui spațiu minim de siguranță etc).

Accesibilităţi stradale

Dotarea intersecţiilor principale cu semafoare acustice;
Realizarea marcajelor tactile din materiale durabile care să se preteze folosirii în exterior (de exemplu: pavaj tactil din beton)
Coborârea bordurilor de la trecerile de pietoni la nivelul reglementat de normativele în vigoare;
Luarea de măsuri în vederea împiedicării blocării trotuarelor de alte mijloace de transport;
Plasarea obstacolelor stradale cât mai în afara ariei de circulaţie pietonală (obstacolele includ mobilierul stradal, semnele de circulaţie, panouri publicitare, copertinele magazinelor, coşuri de gunoi, copaci, plante etc.)
Obstacolele stradale ar trebui să fie uşor de detectat şi, acolo unde este posibil, să fie plasate de-a lungul unei linii continue;
Calitatea trotuarelor trebuie să fie una optimă pentru deplasarea în siguranță a pietonilor (fără gropi, denivelări majore etc);
Plasarea unor marcaje tactile de avertizare în jurul obstacolelor stradale;
Montarea marcajelor stradale de tipul plăcuţelor/ panourilor cu semne de circulaţie, panouri publicitare la o înălţime de cel puţin 2 m pentru a permite trecerea în siguranţă a persoanelor cu dizabilităţi de vedere.

Accesibilitate în unităţi publice sau private

Sancţionarea instituţiilor publice sau private care restricţionează accesul cu câine ghid;
Sancționarea instițutiilor publice sau private de interes general care restricționează accesul persoanelor cu handicap prin lipsa accesibilităților pentru aceste persoane;
Amplasarea de toalete publice accesibilizate în instituţiile publice și private.

Accesibilizarea mediului informaţional

Dotarea mijloacelor de transport în comun cu dispozitive acustice care să anunţe numărul de linie și ruta;
Accesibilizare site-urilor instituţiilor publice în vederea folosirii acestora de către persoane cu deficienţe de vedere;
Accesibilizarea monumentelor de interes public pentru persoanele nevăzătoare prin amplasarea de inscripţii în alfabet Braille şi a unor machete tactile.
Accesibilizarea websiteurilor instituțiilor publice astfel încat ele să poată fi consultate și de către persoanele cu deficiențe de vedere și apariția unor secțiuni specifice în interiorul acestor websiteuri în care să se regasească toate informațiile legate de traseele accesibilizate, tipurile de accesibilități existente în cadrul acestor trasee, timpul parcurs între diversele trasee etc. Deasemenea pe websiteurile primăriilor locale/județene/municipiului București să existe o secțiune dedicată accesibilității, pe tipuri de accesibilitate (informațiile trebuie să conțină detalii referitoare la imobile culturale sau destinate interesului public, parcări, magazine, restaurante, zone publice – parcuri, grădini – mijloace de transport în comun (sau măcar linkuri către websiteurile RATB și Metrorex), străzi semaforizate acustic, pasaje de trecere, stații de metrou. Realizarea unei secțiuni în pagina oficială a Primăriei Generale a Municipiului București cu privire la informații despre accesibilizare, atât pentru locuitorii Bucureștiului, cât și pentru potențialii turiști (bilingv și accesibilizat pentru persoane nevăzătoare).

Accesibilizarea institutiilor de invățământ pentru toate persoanele cu dizabilități, în funcție de tipul dizabilității acestora.
Educația este o premisă esențială a bunăstării. De aceea dreptul la accces la educație al tuturor persoanelor cu dizabilități este un drept legitim și esențial:

a. dotarea unităților de invățământ cu tot ceea ce este necesar în domeniul accesibilizării pentru toate categoriile de persoane cu dizabilități;
b. crearea premiselor necesare pentru un invățământ incluziv, accesibilizat și lipsit de orice formă de discriminare pentru toate persoanele cu dizabilități.