De Citit : Editoriale

Oameni si obiecte

| 03 iunie

teatru comunitar
Varsta obiectelor face parte din proiectul Varsta4, proiect de arta comunitara, des­fasurat de tangaProject impreuna cu rezidentii caminului de persoane varstnice "Amalia si sef Rabin Dr. Moses Rosen“ din august 2009. E imposibil sa nu intri intr-un camin de batrani fara sa nu ti se stranga inima. Ca si in avion, unde nu poti ignora niciodata ca ar putea fi ultima calatorie, intr-un asemenea loc nu poti sa nu te gandesti la faptul ca exista posibilitatea sa ajungi unul dintre viitorii ocu­panti ai unui pat. Timp de trei luni, zece rezidenti ai caminului Rosen au lucrat impreuna cu artistii tangaProject in cadrul unui atelier de istorii personalizate ale obiectelor rezidentilor. Spectacolul Varsta obiectelor la care am asistat este rezulta­tul acestui proces. Pentru rezidentii unui camin de varstnici, obiectele pe care le au cu ei (si din motive obiective, numa­rul lor e mic) au o puternica valoare simbo­li­ca. Miza atelierului a fost descope­rirea acelor obiecte care au o relevan­ta afec­tiva si socio-politica majora.
N-a fost usor de urmarit spectacolul emo­tio­nant dat de cei zece batrani, printre care si o femeie de 102 ani. Faptul ca protago­nisti erau evrei si mai toti avu­sesera tangente cu momente neferi­ci­te ale istoriei, a sporit dramatismul lecturilor. Dupa cum spunea Pompiliu Sterian, cu care probabil ca nu sunt ruda, si care la 92 de ani alearga zilnic 1500 de metri in jurul caminului, mare­le me­­rit al celor implicati in proiect, Mihaela Michailov, Katia Pascariu, Alice Monica Marinescu, Paul Dunca si David Schwartz, pe langa obiectivul propus, incercarea de schimbare a perceptiei asupra batrânetii in socie­tatea roma­neasca, a fost faptul ca au dat un sens zilelor monotone ale unor oameni aflati aproape de finalul cursei. Daca o editura ar edita o antologie cu poves­tile lor, impactul acestui proiect s-ar pu­tea prelungi pentru inca multa vreme.